Cenik servisnih storitev

Maloprodajna cena z DDV

 • 30,00€ Delo servisna ura tiskalniki
 • 50,00€ Delo servisna ura tiskalniki PRO in DFX
 • 40,00€ Delo HW tehnik ura enostavnejša popravila
 • 60,00€ Delo HW tehnik ura zahtevnejša popravila
 • 50,00€ Odstranitev virusov brez ohranitve podatkov
 • 50,00€ Namestitev operacijskega sistema
 • 30,00€ Čiščenje računalnika pri stranki
 • 25,00€ Čiščenje računalnika v servisu
 • 35,00€ Čiščenje tiskalnika pri stranki
 • 30,00€ Čiščenje tiskalnika v servisu
 • 17,52€ Prevoz cona 1 (0-10km)
 • 32,54€ Prevoz cona 2 (11-20km)
 • 42,56€ Prevoz cona 3 (21-45km)
 • 77,61€ Prevoz cona 4 (46-80km)
 • 112,66€ Prevoz cona 5 (81-130km)
 • 18,00€ Diagnostika 1
 • 36,00€ Diagnostika 2

Cenjene stranke opozarjamo na naslednje:

Za izgubo podatkov ne odgovarjamo, garancija se priznava le za pri nas vgrajene komponente ob predložitvi potrjenega garancijskega lista ali originalnega računa! Neupravičena reklamacija izdelka ali komponente se zaračuna po veljavnem ceniku!

Cenik velja od 1.1.2017 dalje in je narejen na osnovi referenčnega cenika servisnih storitev, ki ga je sprejela sekcija za informatiko pri Gospodarski zbornici slovenije.

Direktor Matjaž Koželj


© Mprint d.o.o., 2017